คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์ส สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SHORT NOTE คณิต ม.ปลาย

เหมาะสำหรับเตรียมสอบ A-level คณิต1 และคณิต2
สรุปเนื้อหาคณิต ม.ปลาย ทุกบท
เฉลยข้อสอบเก่า ปี 59 ถึงปัจจุบัน
ข้อสอบจำลอง
1500 บาท

TGAT2 เหตุผล

เตรียมสอบ TGAT2
ติวเนื้อหา โจทย์ 4 แนว
เฉลยข้อสอบเก่า TGAT2
ข้อสอบจำลอง
ปรับพื้นฐาน คณิต
1500 บาท

TPAT3 วิศวะ

เตรียมสอบ TPAT3
ติวเนื้อหา โจทย์ 5 แนว
เฉลยข้อสอบเก่า TPAT3
ข้อสอบจำลอง
ปรับพื้นฐาน คณิต
1500 บาท

TPAT5 ครู

เตรียมสอบ TPAT5
ติวเนื้อหา โจทย์ 10 แนว
เฉลยข้อสอบเก่า TPAT5
ข้อสอบจำลอง
1200 บาท

โปรโมชั่น สุดพิเศษในช่วงนี้ คอร์ส สอบเข้ามหาวิทยาลัย
สมัคร 2 คอร์ส ลดทันที 500 บาท
สมัคร 3 คอร์ส ลดทันที 1,000 บาท
**หากสมัครหลายคน มีโปรโมชั่น ลดเพิ่มอีก ขึ้นอยู่กับคอร์สที่สมัคร**

คอร์ส เนื้อหา ม.ปลาย

ปรับเปลี่ยน บทที่ต้องการเรียนได้ตามใจนักเรียน

คอร์ส ม.6

คณิต ม.6 เทอม 1 + 2

ลำดับ อนุกรม
แคลคูลัส
สถิติ
การแจกแจงความน่าจะเป็น
เฉลยข้อสอบเก่า สามัญ A-level
3200 บาท

คณิต ม.6 เทอม 1

ลำดับ อนุกรม
แคลคูลัส
เฉลยข้อสอบเก่า สามัญ A-level


2000 บาท

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

แม่เหล็กไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแสสลับ (หลักสูตรเก่า)
ความร้อน
ของแข็ง
ของเหลว
แก๊ส
2000 บาท

เคมี ม.6 เทอม 1

เคมี อินทรีย์
พอลิเมอร์
ชีวโมเลกุล (หลักสูตรเก่า) bio-chem
2000 บาท

โปรโมชั่น สุดพิเศษในช่วงนี้ คอร์ส ม.ปลาย
สมัคร 2 คอร์ส ลดทันที 400 บาท
สมัคร 3 คอร์ส ลดทันที 1,400 บาท
**เงื่อนไข ต้องสมัครหลายๆ คอร์ส พร้อมกัน**

คอร์ส ม.5

คณิต ม.5 เทอม 1

เลขยกกำลัง (พื้นฐาน)
ตรีโกณมิติ (พื้นฐาน)
ฟังก์ชัน (พื้นฐาน)
เมทริกซ์
ตรีโกณมิติ (เพิ่มเติม)
เวกเตอร์
2000 บาท

คณิต ม.5 เทอม 2

ลำดับ อนุกรม (พื้นฐาน)
ดอกเบี้ย ค่างวด (พื้นฐาน)
จำนวนเชิงซ้อน
ความน่าจะเป็น (เพิ่มเติม)


2000 บาท

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1

เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
คลื่น
แสง
2000 บาท

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2

เสียง
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้ากระแสตรง
2000 บาท

เคมี ม.5 เทอม 1

สมบัติของแก๊ส
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
2000 บาท

เคมี ม.5 เทอม 2

กรด เบส
ไฟฟ้าเคมี

2000 บาท

โปรโมชั่น สุดพิเศษในช่วงนี้ คอร์ส ม.ปลาย
สมัคร 2 คอร์ส ลดทันที 400 บาท
สมัคร 3 คอร์ส ลดทันที 1,400 บาท
**เงื่อนไข ต้องสมัครหลายๆ คอร์ส พร้อมกัน**

คอร์ส ม.4

คณิต ม.4 เทอม 1

เซต
ตรรกศาสตร์
จำนวนจริง

2000 บาท

คณิต ม.4 เทอม 2

ความน่าจะเป็น (พื้นฐาน)
ฟังก์ชัน (เพิ่มเติม)
Expo Log
เรขาคณิตวิเคราะห์
2000 บาท

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

บทนำ
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

2000 บาท

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

งาน พลังงาน
โมเมนตัมและการชน
สมดุลกล
การเคลื่อนที่วิถีโค้ง
2000 บาท

เคมี ม.4 เทอม 1

ตารางธาตุและสูตรเคมี (ปรับพื้นฐาน)
อะตอมและสมบัติของธาตุ
พันธะเคมี
2000 บาท

เคมี ม.4 เทอม 2

โมลและสูตรเคมี
สารละลาย
ปริมาณสารสัมพันธ์
2000 บาท

โปรโมชั่น สุดพิเศษในช่วงนี้ คอร์ส ม.ปลาย
สมัคร 2 คอร์ส ลดทันที 400 บาท
สมัคร 3 คอร์ส ลดทันที 1,400 บาท
**เงื่อนไข ต้องสมัครหลายๆ คอร์ส พร้อมกัน**

คอร์ส เนื้อหา ม.ต้น

SHORT NOTE คณิต ม.ต้น

สรุป พื้นฐาน การคำนวณ
สมการ
เรขาคณิต
เตรียมสอบเข้า ม.4
เฉลย Onet ปี 56 ถึงปัจจุบัน
1500 บาท

เฉลย ONET

เฉลย Onet ปี 56 ถึงปัจจุบัน999 บาท