แนะแนว คณะ + อาชีพ

แนะนำวิศวะ คอมพิวเตอร์ จุฬาฯ
แบบเก่า CP /แบบใหม่ CEDT

รู้ก่อนเรียน
ep1 เภสัช ศิลปากร (ร้านขายยา)
พี่อาร์ม พี่พอร์ช

รู้ก่อนเรียน
ep2 แพทย์ ม.ขอนแก่น
(หมอ ER)
พี่มุก

รู้ก่อนเรียน
ep3 อักษรศาสตร์ จุฬาฯ (แอร์โฮสเตส)
พี่พลอย

รู้ก่อนเรียน
ep4 วิศวะ เครื่องกล จุฬาฯ (บริษัทน้ำมัน)
พี่ตุ้ย

รู้ก่อนเรียน
ep5 วิศวะ เครื่องกล จุฬาฯ
(นักบิน)
พี่ตุ้ย

รู้ก่อนเรียน
ep6 วิศวะ คอมพิวเตอร์ จุฬาฯ (บริษัทไอที Silicon Valley)
พี่แก๊น

รู้ก่อนเรียน
ep7 ครุศาสตร์ จุฬาฯ
(ครูวิชาสังคมศึกษา)
พี่ปลา

ติดตามข่าวสาร และ clip แนะแนวต่างๆ
ได้ทาง