คอร์ส เนื้อหา ม.ปลาย

ปรับเปลี่ยน บทที่ต้องการเรียนได้ตามใจนักเรียน

คอร์ส ม.6

คณิต ม.6 เทอม 1 + 2

ลำดับ อนุกรม
แคลคูลัส
สถิติ
การแจกแจงความน่าจะเป็น
เฉลยข้อสอบเก่า สามัญ A-level
3200 บาท

คณิต ม.6 เทอม 1

ลำดับ อนุกรม
แคลคูลัส
เฉลยข้อสอบเก่า สามัญ A-level


2000 บาท

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

แม่เหล็กไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแสสลับ (หลักสูตรเก่า)
ความร้อน
ของแข็ง
ของเหลว
แก๊ส
2000 บาท

เคมี ม.6 เทอม 1

เคมี อินทรีย์
พอลิเมอร์
ชีวโมเลกุล (หลักสูตรเก่า) bio-chem
2000 บาท

โปรโมชั่น สุดพิเศษในช่วงนี้ คอร์ส ม.ปลาย
สมัคร 2 คอร์ส ลดทันที 400 บาท
สมัคร 3 คอร์ส ลดทันที 1,400 บาท
**เงื่อนไข ต้องสมัครหลายๆ คอร์ส พร้อมกัน**