คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์ส เนื้อหา ม.ปลาย

ปรับเปลี่ยน บทที่ต้องการเรียนได้ตามใจนักเรียน

คอร์ส ม.5

คณิต ม.5 เทอม 1

เลขยกกำลัง (พื้นฐาน)
ตรีโกณมิติ (พื้นฐาน)
ฟังก์ชัน (พื้นฐาน)
เมทริกซ์
ตรีโกณมิติ (เพิ่มเติม)
เวกเตอร์
2000 บาท

คณิต ม.5 เทอม 2

ลำดับ อนุกรม (พื้นฐาน)
ดอกเบี้ย ค่างวด (พื้นฐาน)
จำนวนเชิงซ้อน
ความน่าจะเป็น (เพิ่มเติม)


2000 บาท

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1

เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
คลื่น
แสง
2000 บาท

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2

เสียง
ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้ากระแสตรง
2000 บาท

เคมี ม.5 เทอม 1

สมบัติของแก๊ส
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
2000 บาท

เคมี ม.5 เทอม 2

กรด เบส
ไฟฟ้าเคมี

2000 บาท

โปรโมชั่น สุดพิเศษในช่วงนี้ คอร์ส ม.ปลาย
สมัคร 2 คอร์ส ลดทันที 400 บาท
สมัคร 3 คอร์ส ลดทันที 1,400 บาท
**เงื่อนไข ต้องสมัครหลายๆ คอร์ส พร้อมกัน**